Towarzystwo Sodalitas Chorum

Celem Towarzystwa jest upowszechnianie kultury muzycznej, zwłaszcza polskiej i religijnej oraz niesienie pomocy finansowej i organizacyjnej Chórowi Archikatedry Warszawskiej w spełnianiu jego zadań.

Wszyscy pracujemy społecznie dbając, by organizowane przez nas wydarzenia docierały do jak najliczniejszej grupy odbiorców.

Finansowanie Towarzystwa pochodzi ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, z ofiarności publicznej oraz dochodów z własnej działalności.

Jeśli chcielibyście Państwo wesprzeć działalność naszego chóru przekazując darowiznę, lub nawiązując współpracę sponsorską, wszystkie niezbędne informacje i dane kontaktowe znajdują się poniżej.

Serdecznie dziękujemy!

Dane Stowarzyszenia

Towarzystwo Sodalitas Chorum
ul. Świętojańska 8, 00-278 Warszawa KRS 0000063777
NIP 5252217457
Regon 010349491

Numer konta: 03 1020 1013 0000 0802 0125 3954; Bank PKO Bank Polski

Władze Stowarzyszenia (od 4 grudnia 2023)

Maciej Starck – Prezes Zarządu

Joanna Zadrozińska – Skarbnik

Michał Małachowski – Sekretarz

Katarzyna Labuhn – Członek Zarządu

Wiktor Targosiński – Członek Zarządu