O NAS

Chór Archikatedry Warszawskiej powstał w 1983 roku z inicjatywy Prymasa Polski ks. kardynała Józefa Glempa.  Założycielem i długoletnim dyrygentem (1983-2004)  był ks. prof. dr hab. Andrzej Filaber. Od 2004 r. funkcję dyrygenta pełni  dr  hab. Dariusz Zimnicki.
Zespół działa przy Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie,  czynnie uczestnicząc w niedzielnych i innych świątecznych liturgiach oraz ważnych uroczystościach kościelnych i diecezjalnych, w tym wydarzeniach o charakterze religijno-państwowym organizowanych w katedrze a także poza nią. Współtworzenie piękna celebrowania liturgii było główną ideą, wokół  której skupili się członkowie chóru – muzycy-amatorzy reprezentujący różne środowiska zawodowe.
Śpiew chóralny na wysokim poziomie artystycznym, pojmowany jako integralna część modlitwy oraz jako forma  wzbogacenia przeżyć duchowych, wynikających z uczestniczenia w Ofierze Eucharystycznej stał się najważniejszym zadaniem zespołu. Obok  aktywnego udziału w życiu liturgicznym Bazyliki Archikatedralnej a także Archidiecezji Warszawskiej chór prowadzi ożywioną działalność koncertową, proponując interesujący program w zakresie religijnej  muzyki wokalnej i wokalno – instrumentalnej. Cechą indywidualną podejmowanych działań  jest konsekwentne propagowanie dorobku twórców polskich utworów muzyki dawnej niekiedy zapomnianych lub nowo odkrytych a także osiągnięć kompozytorów współczesnych. Prezentacja tak skonstruowanego programu dokonuje się poprzez ciekawe koncerty tematyczne, nagrania i udział w festiwalach  chóralnych.
Chór jest  laureatem wielu konkursów. W ostatnich latach zdobył srebrne pasmo w kategorii chórów kameralnych na VII Ogólnopolskim Konkursie „Ars Liturgica”, w Gnieźnie w październiku 2016 oraz II miejsce w kategorii chórów innych na XXXVII Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w maju 2018 r.
W 2017 roku zespół koncertował w Rzymie oraz jako jedyny chór z Europy, został zaproszony do udziału I Qingdao International Chorus Conference w Chinach.
Dorobek fonograficzny zespołu obejmuje dziewięć płyt z muzyką religijną a nagrania polskich kolęd zostały uhonorowane w 2000 roku podwójną platynową płytą.
Wszechstronna działalność muzyczna zespołu znalazła uznanie wielu środowisk wyrażone prestiżowymi nagrodami:  dwukrotnie nagrodą Ministra Kultury i Sztuki (1993, 1998) za całokształt działalności oraz dyplomem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr (1993). Chór został także uhonorowany złotym medalem Prymasa Polski Ecclesiae Populoque Servitium Praestanti (Zasłużony w posłudze dla Kościoła i Narodu).