Chór

Chór Archikatedry Warszawskiej powstał w 1983 roku z inicjatywy Prymasa Polski ks. Kardynała Józefa Glempa. Założycielem i długoletnim dyrygentem (1983-2004) zespołu był ks. prof. dr hab. Andrzej Filaber. Od 2004 r. funkcję dyrygenta pełni dr hab. Dariusz Zimnicki.

Zespół działa przy bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie, czynnie uczestnicząc w niedzielnych i świątecznych liturgiach oraz ważnych uroczystościach kościelnych i diecezjalnych. Opiekunem duchowym chóru jest Ks. prałat Bogdan Bartołd, Proboszcz parafii archikatedralnej.

Chór prowadzi także ożywioną działalność koncertową, proponując zróżnicowany program w zakresie polskiej i europejskiej muzyki religijnej wokalnej i wokalno – instrumentalnej.  

Może poszczycić się licznymi  wykonaniami utworów polskiej muzyki dawnej niekiedy zapomnianych lub nowoodkrytych oraz wieloma prawykonaniami dzieł polskich kompozytorów współczesnych.

Zespół jest laureatem wielu konkursów, w swoim dorobku posiada 12 płyt .

W uznaniu wszechstronnej działalności muzycznej i pracy na rzecz kościelnych środowisk muzycznych  był wielokrotnie nagradzany , a w 1998 roku został uhonorowany złotym medalem Prymasa Polski „ Ecclesiae Populoque Servitium Praestanti”(Zasłużony w posłudze dla Kościoła i Narodu). 

Regulamin Chóru

Dyrygent

Dariusz Zimnicki – profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, kierownik Katedry Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej. Dyrygent i kierownik artystyczny czterech chórów warszawskich, laureat wielu konkursów chóralnych. Animator chóralistyki, producent, promotor dzieł zapomnianych, a także nowo odkrytych w literaturze chóralnej.

Asystentka dyrygenta

Katarzyna Karbownik – absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina kierunków Dyrygentura Chóralna w Warszawie oraz Pedagogika Instrumentalna w zakresie gry na fortepianie w Białymstoku. Obecnie pełni funkcję instruktora-akompaniatora na macierzystej uczelni. Jest współzałożycielem oraz dyrygentem Kameralnego Chóru Politechniki Warszawskiej.

W Chórze Archikatedry Warszawskiej działa od 2015 roku, pełniąc funkcję asystenta dyrygenta.

Osiągnięcia

Chór jest laureatem wielu konkursów. W ostatnich latach zdobył srebrne pasmo w kategorii chórów kameralnych na VII Ogólnopolskim Konkursie „Ars Liturgica”, w Gnieźnie w październiku 2016 oraz II miejsce w kategorii chórów innych na XXXVII Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w maju 2018 r.

W 2017 roku zespół koncertował w Rzymie oraz jako jedyny chór z Europy, został zaproszony do udziału I Qingdao International Chorus Conference w Chinach.

Dorobek fonograficzny zespołu obejmuje dziewięć płyt z muzyką religijną a nagrania polskich kolęd zostały uhonorowane w 2000 roku podwójną platynową płytą.

Wszechstronna działalność muzyczna zespołu znalazła uznanie wielu środowisk wyrażone prestiżowymi nagrodami: dwukrotnie nagrodą Ministra Kultury i Sztuki (1993, 1998) za całokształt działalności oraz dyplomem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr (1993).

Chór został także uhonorowany złotym medalem Prymasa Polski Ecclesiae Populoque Servitium Praestanti (Zasłużony w posłudze dla Kościoła i Narodu).