Strona w przebudowie.
Najbliższe wydarzenie to koncert
TE DEUM na Stulecie Niepodległości
i 35-lecie Chóru Archikatedry Warszawskiej
28 października 2018 godzina 16:00
ZAPRASZAMY