Podróże koncertowe Chóru Archikatedry Warszawskiej mają swój wymiar artystyczny, religijny i poznawczy. Podczas koncertów Chór wykonuje i promuje przede wszystkim polską muzykę religijną przyczyniając się do popularyzacji naszej kultury w świecie; dzieli się owocami swej pracy, ale także świadomie podkreśla swoją polską i chrześcijańską tożsamość.
Wykonywał również koncerty monograficzne, poświęcone wybitnym kompozytorom: w archikatedrze ku pamięci Jana Sebastiana Bacha z okazji 300. rocznicy urodzin oraz 250. rocznicy jego śmierci, poświęcony twórczości Stanisława Moniuszki z okazji 170 rocznicy urodzin, oraz koncert w kościele św. Augustyna z okazji 300. rocznicy śmierci Dietricha. Buxtehudego, a także jubileuszowe koncerty w katedrze np. z okazji 80. urodzin i stulecia urodzin prof. Feliksa Rączkowskiego.

Chór występował z koncertami kolęd w wielu miejscach Warszawy, w różnych parafiach i instytucjach, m.in. w Muzeum Archidiecezji, w Muzeum – Kolekcji im. Jana Pawła II, w Zamku Królewskim, w Naczelnym Sądzie Administracyjnym i Sejmie. Wielokrotnie koncertował także z bogatym repertuarem pasyjnym.
Wiele miejsc kultu maryjnego dane było zespołowi spotkać na polskich drogach. Chór śpiewał Czarnej Madonnie na Jasnej Górze podczas festiwalu Gaude Mater. Modlił się w sanktuariach w Licheniu i Niepokalanowie, w Gietrzwałdzie i Świętej Lipce, w Kodniu, Bardo Śląskim i Sejnach.