CHÓR ARCHIKATEDRY WARSZAWSKIEJ powstał w 1983 roku, pod patronatem Prymasa Polski, kardynała Józefa Glempa. W bieżącej działalności, zgodnie z regulaminem, podlega Arcybiskupowi Metropolicie Warszawskiemu. Założycielem i pierwszym dyrygentem Chóru w latach 1983-2004 był ks. prof. Andrzej Filaber. W 2004 roku prowadzenie zespołu przejął dr Dariusz Zimnicki. Chór Archikatedry Warszawskiej jest mieszanym zespołem amatorskim, skupiającym osoby w różnym wieku i wielu zawodów. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie oprawy muzycznej ważnym uroczystościom katedralnym i diecezjalnym. Swoją misję zespół wypełniał również podczas  wizyt papieskich Jana Pawła II w Warszawie w roku 1987, 1991 oraz 1999. W roku 2006 zaprezentował się także  przed papieżem Benedyktem XVI, w czasie jego wizyty w katedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Systematycznie Chór śpiewa podczas mszy świętej w Katedrze w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz.11.00 oraz zawsze gdy wymagają tego inne okoliczności. Tradycyjnie przygotowuje też każdego roku m.in. oprawę muzyczną liturgii wielkopiątkowej.

Chór prowadzi także aktywną działalność koncertową – śpiewał przed słuchaczami wielu miast Polski. Występował  w 20 krajach europejskich oraz w USA i Kanadzie. Uczestniczył z powodzeniem w licznych konkursach krajowych  i festiwalach międzynarodowych. Zespół wykonuje dzieła wielu twórców europejskich,  jednak przede wszystkim promuje polską muzykę religijną. W swoim repertuarze posiada kompozycje wszystkich epok, począwszy od średniowiecza aż do czasów współczesnych. Często sięga po utwory zapomniane bądź rzadko wykonywane. Chór został wyróżniony za całokształt swej działalności nagrodą Ministra Kultury i Sztuki (1993, 1998), dyplomem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr (1993) oraz medalem Prymasa Polski "Zasłużonemu dla Kościoła i Narodu". W październiku br. otrzymał medal Gloriam Dei Cantare Federacji Caecilianum za całokształt pracy artystycznej. Zdobył także II nagrodę na IX Ogólnopolskim Konkursie Chórów Caecilianum 2009 w Warszawie.

Zespół dysponuje także dorobkiem fonograficznym, który obejmuje dziewięć płyt z literaturą religijną. Za nagrania polskich kolęd został nagrodzony w 2000 roku podwójną platynową płytą. W 2009 roku przygotował kolejną płytę „Tobie zawierzamy”. Program zawiera m.in. premierowe nagranie „Mszy Maryjnej” Feliksa Rączkowskiego, wykonywanej z towarzyszeniem organów bazyliki archikatedralnej, a także inne utwory a cappella inspirowane tematyką maryjną.