CHÓR ARCHIKATEDRY WARSZAWSKIEJ powstał w 1983 roku, pod patronatem Prymasa Polski, kardynała Józefa Glempa. Założycielem i pierwszym dyrygentem Chóru w latach 1983-2004 był ks. prof. Andrzej Filaber. Od 2004 roku dyrygentem jest dr Dariusz Zimnicki.

Chór Archikatedry Warszawskiej jest mieszanym zespołem amatorskim, skupiającym osoby w różnym wieku i wielu zawodów. Głównym zadaniem zespołu jest zapewnienie oprawy muzycznej ważnym uroczystościom katedralnym i diecezjalnym. Za całokształt swej działalności wyróżniony został medalem Prymasa Polski "Zasłużonemu dla Kościoła i Narodu".

Chór prowadzi także aktywną działalność koncertową – wielokrotnie występował przed słuchaczami w Polsce i zagranicą. Uczestniczył w licznych konkursach krajowych  i festiwalach międzynarodowych. Jest laureatem wielu nagród. Chór wykonuje dzieła wielu twórców europejskich,  jednak przede wszystkim promuje polską muzykę religijną. W swoim repertuarze posiada kompozycje wszystkich epok, często sięga po utwory zapomniane bądź rzadko wykonywane. Zespół dysponuje także dorobkiem fonograficznym, który obejmuje dziewięć płyt z literaturą religijną. Za nagrania polskich kolęd został nagrodzony w 2000 roku podwójną platynową płytą.